Můžeme pomoci?

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8
IČO: 186 27 781
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 2196

Infolinka: 844 222 844, infolinka@unilever.com